Fotografia HDR

Termin HDR (High Dynamic Range) oznacza technikę komponowania zdjęć, umożliwiającą stosunkowo poprawne odtworzenie danego obiektu, który posiada obszary bardzo jasne oraz bardzo ciemne.

Dzięki fotografii HDR uzyskujemy dwa efekty:

  • ekspozycję obszarów najjaśniejszych- na zdjęciu będzie widać najjaśniejsze obszary odtworzone prawidłowo oraz najciemniejsze, które będą czarne, bez widocznych szczegółów,
  • ekspozycję obszarów najciemniejszych- zdjęcie uwidoczni najciemniejsze obszary, zaś obszary najjaśniejsze będą stanowić białą plamę, bez większych szczegółów.

zdjęcie hdr

Następnie te dwa efekty (zdjęcia) nakłada się jeden na drugi poprzez zastosowanie odpowiedniego programu (np. EasyHDR, Adobe Photoshop czy Corel Paint Shop Pro X) i otrzymuje się fotografię, na której widać szczegóły zarówno w jasnych, jak i ciemnych obszarach.

HDR, czyli technika uzyskiwania fotografii obiektów o bardzo dużej rozpiętości jasności oraz barw często zwana jest metodą „zwiększania dynamiki zdjęć”. Faktycznie cała procedura jest odwrotna – dynamika zdjęć zostaje spłaszczona, dzięki czemu fotografię można odtworzyć na monitorze bądź papierze fotograficznym.

Technikę tę stosuje się zazwyczaj do otrzymania zdjęcia krajobrazu czy też nierówno oświetlonych wnętrz.

Metoda HDR jest pożądana wtedy, gdy przy jednej wartości ekspozycji nie można uzyskać szczegółów kadru w dwóch, skrajnie różnie oświetlonych jego fragmentach.

Jak wykonać zdjęcie do obróbki techniką HDR?

  1. Zamocować aparat na statywie w celu wykonania kilku zdjęć dokładnie tej samej sceny (eliminuje to ewentualne drgnięcia ręki i gwarantuje idealne nałożenie się na siebie fotografii).
  2. W MENU wybrać serię zdjęć z bracketingiem czasu naświetlania.
  3. Ustawić skok czasu na 2EV (czterokrotna zmiana ekspozycji).
  4. Nacisnąć spust migawki, a wówczas program wykona 2-3 zdjęcia z ekspozycją różną o 2 EV pomiędzy nimi.

Zmiana czasu otwarcia migawki jest konieczna do otrzymania zdjęć z taką samą głębią ostrości.

Jeśli nasz aparat nie posiada opcji bracketingu, to wówczas ustawiamy przesłonę w ten sposób, by najciemniejsze miejsce potrzebowało czasu naświetlania około 1/30 do 1/60 s. Po wykonaniu każdej fotografii trzeba ręcznie zmienić czas naświetlania, np. w sekwencji 1/30 s, 1/120 s, 1/480 s.

Powyższa procedura wymaga bardzo stabilnego statywu, albowiem łatwo zmienić położenie aparatu w czasie manipulowania jego przyciskami.

Należy również pamiętać o tym, że w kadrze nie może być obiektów, które się przesuwają, ponieważ po nałożeniu fotografii będą one rozmazane.

Technika HDR pozwala na tworzenie bardzo ciekawych efektów specjalnych pod warunkiem, że dysponuje się odpowiednio zaawansowanym programem edycji zdjęć.